Χρήστος Πετρέας: Η σημασία των θεματικών μορφών ειδικών ενδιαφερόντων στην ανάκαμψη του τουρισμού

https://youtu.be/h-8g_2pVy54

Ο Χρήστος Πετρέας είναι συνεργάτης Σύνταξης – Special Features Editor του Travel Daily News Media Network. Ως επιστημονικός / επιχειρησιακός / τουριστικός / στρατηγικός / εκπαιδευτικός / σύμβουλος σε υπουργεία, φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεις, επαγγελματικά ασχολείται με θέματα στρατηγικής επιχειρηματικής, τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και μάρκετινγκ, καθώς και ειδικών – εναλλακτικών μορφών, και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με υπέρ 25-ετή εμπειρία στην Ελλάδα και σε ξένες χώρες (Βαλκάνια, Ευρώπη, ΗΠΑ, Αφρική, Μεσόγειο). Έχει συνεργαστεί στην υλοποίηση (άνω των 120) έργων ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού (στρατηγικές, μελέτες, έρευνες πεδίου), και έχει πολυετή ακαδημαϊκή και διδακτική εμπειρία και δραστηριότητα σε θέματα διοίκησης, τουρισμού και περιφερειακής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ και έχει εκτεταμένο επιστημονικό, συγγραφικό και αρθρογραφικό έργο, από το 1988 (πάνω από 200 συγγραφές – εργασίες – δημοσιεύσεις), στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Έχει συμμετάσχει στον στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση, καθώς και στρατηγική τουριστικής προβολής, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού (ενδεικτικά: για την Κυβέρνηση της Βουλγαρίας “Στρατηγική τουρισμού χώρας 2006-2009’, για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας “Στρατηγική Ειδικών μορφών τουρισμού στις Περιφέρειες – Niche tourism - 2007-2013”, για την Κυβέρνηση της Π.Γ.Δ.Μ. – Βόρειας Μακεδονίας “Στρατηγική οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης Νότιας Ζώνης”), και για διάφορες μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων – θεματικού, σε πολλές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμους της Ελλάδος.